Diskusija "Vai radošums veicina sabiedrības labklājību? Drosmīgas tehnoloģijas Tavai dzīves kvalitātei"

29.06.2019 11:00 - 12:00

Iespēju telts 35

Apraksts:

Laime, apmierinātība ar dzīvi, labsajūta, pašrealizācija, izvēles brīvība, objektīvā funkcionēšana, fiziskais stāvoklis, veselības stāvoklis, psihiskā veselība, labklājība, piepildījums, zems bezdarba līmenis, psiholoģiskā labsajūta, jēgpilna eksistence. Šie un vēl daudzi citi jēdzieni tiek izmantoti, lai raksturotu dzīves kvalitāti. Inovatīvas tehnoloģijas ir rīks dzīves kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai. Par to, kādā veidā var veicināt dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrādi un komercializāciju, diskutēs nozaru eksperti. Iedvesmojies radīt novatoriskus produktus un pakalpojumus!