Praktiska darbnīca "Drosme varas ēnā"

28.06.2019 18:00 - 19:30

DARBNĪCU telts 5

Apraksts:

Šogad kļūstam drosmīgāki līdz ar Sarunu festivāla LAMPA organizatoriem, un aicināsim mūsu darbnīcas dalībniekus apstāties, padomāt un piedzīvot, ko varas pārsvars, varas trūkums, varas līdzsvars un drosme nozīmē viena cilvēka dzīves kontekstā un kā tas ietekmē mūsu dzīves un sarunu kvalitāti. Mūsu sabiedrībā pieņemtās saskarsmes formas un ierastās varas lietošanas tradīcijas daudzus no mums dzīves gaitā padara bezspēcīgus, baiļu, vienaldzības un slāpētas vai neapzinātas agresijas pārņemtus. Šo darbnīcu mēs – praktizējošu mediatoru komanda – veidojam, lai kopīgi ar jums ieraudzītu, pieredzētu un uzdrošinātos būt un darīt citādāk – vairotu drosmi izmantot savu varu mērķtiecīgi un samērīgi, uzdrošinātos atgūt savu varu,  kā arī atzīt un labot savu varas pārsvara pielietojumu ikvienā dzīves situācijā, ikvienās attiecībās.
Darbnīcas gaitā dalīsimies un kopīgi pieredzēsim mediatoru prasmes un zināšanas.