Diskusija "Kad veselīgums ir jāārstē jeb kāpēc esam apsēsti ar helsismu?"

29.06.2019 18:30 - 19:30

STARO skatuve 30

Apraksts:

Helsisma centrā ir veselība kā prioritāra dzīves vērtība un mērķis, kas primāri tiek sasniegts ar dzīvesveida pārveidošanu. Esam liecinieki neviendabīgai sociālajai "parādībai" – kamēr vieni domā, kā vien uzlabot savu fizisko kondīciju un veselību, citi par veselību nerūpējas vispār, neveic profilaksi, neapmeklē ārstus, rezultātā – ielaiž slimības. Ir cilvēki, kuru rūpes par veselību un centienus izvairīties no visa, kas varētu tam kaitēt, var raksturot jau kā pārspīlētus. Būtisku lomu “veselīguma” kultā spēlē mediji un influenceri. Ir pozitīvi piemēri, bet ir arī veselīguma dzīves veids kā atkarības forma – kā novilkt robežu? Kāda nozīme ir kopīgi saprotamai komunikācijai "veselā" saprāta veicināšanā sabiedrībā kopumā.

Diskusijai tiks nodrošināts tulkojums zīmju valodā.