Nākotnes reģionu darbnīca

29.06.2019 12:30 - 13:30

STARO skatuve 30

Apraksts:

110 novadi un 9 republikas pilsētas, daudz vai maz? Cik daudz novadi Latvijā nepieciešami? Pēc kādiem kritērijiem novadi jāveido? Kā izskatīsies Latvijas novadu karte pēc administratīvi teritoriālās reformas? Uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi mēģināsim rast atbildes Nākotnes reģionu darbnīcā. Darbnīcas ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja noteikt kritērijus, pēc kuriem veidot novadus, un to atspoguļot Latvijas kartē, izveidojot Latvijas nākotnes novadu karti. Vienlaikus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) prezentēs līdz šim paveiktos un vēl veicamos darbus attiecībā uz administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, skaidrojot VARAM izvēlētos kritērijus, piemērotos principus novadu veidošanai. Darbnīcas noslēgumā jautājumu un atbilžu sesija par administratīvi teritoriālo reformu.