Diskusija "Soda mantinieki: bērni, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā"

28.06.2019 17:00 - 18:00

STARO skatuve 30

Apraksts:

Brīdī, kad kāds cilvēks nokļūst ieslodzījumā, līdz ar viņu sodu sāk izciest arī tuvinieki, tai skaitā bērni. Eiropā ir aptuveni 2.1 miljoni bērnu, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā, ar katru gadu šis skaitlis pieaug. Neraugoties uz to, ka šie mazie soda mantinieki ir šķirti no saviem vecākiem, viņi savā ikdienas dzīvē ir pakļauti riskam gūt un bieži arī gūst traumējošu un baiļpilnu pieredzi, kas atstāj iespaidu uz viņu turpmāko attīstību un labklājību. 2018. gada aprīlī Eiropas Padome publicēja politikas pamatnostādnes, kas attiecināmas uz visām 47 dalībvalstīm, arī Latviju, uzsverot, ka bērniem, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā, ir tādas pašas tiesības kā citiem bērniem, ietverot regulāru kontaktu ar vecākiem, ja tas ir viņu labākajās interesēs. Šogad aprit 30 gadi, kopš pieņemta ANO Konvencija par Bērna tiesībām, tāpēc ar šīs sarunas palīdzību pētīsim, kas ir mainījies un ko vēl nepieciešams paveikt. Kā izvairīties no šī negribētā mantojuma?