Atpakaļ

Diskusija par sportu "Sports - izklaide, bizness vai vitāla nepieciešamība?"

Datums un laiks: 10. jūnijā 11:00-12:00
Norises vieta: 43 Skatuve APGAISMO
Norises vieta kartē: Cēsu pils parks
tulkojums zīmju valodā
Sportam un rekreācijai Latvijā ir viens no zemākajiem finansējumiem Eiropas savienībā. Turklāt, Latvijā nav vienotas izpratnes par to, ka sports ir ne tikai fiziska aktivitāte, bet arī būtiska citu nozaru sastāvdaļa. Lielie sporta pasākumi veicina un stimulē valstu ekonomiku (nodokļi, tūrisms), fiziskā aktivitāte ir fiziskās un psihiskās veselības uzlabojošs faktors, kas palīdz cīnīties ar dažādām sociālām un medicīniskām problēmām (mentālā veselība, atkarības, sociālā atstumtība) un rada ietaupījumus veselības aprūpē nākotnē. Sports ir diplomātijas līdzeklis, ar kuru valsts var mērķtiecīgi popularizēt sevi starptautiskajā tirgū, piesaistot dažādus pasākumus, tādējādi nodrošinot atpazīstamību un ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā. Sports ir arī lepnuma faktors (Latvijas izlases), tautas saliedētība, nodarbinātība, karjeras izaugsme utt. Sportam ir starpnozaru raksturs, kuru realizācija var dod pienesumu daudz un dažādos veidos.

Kā noteikt mērķus un uzdevumus sporta nozarei Latvijā un kā tos mērīt? Ar ko sākt - mērķētu atbalstu augstu sasniegumu sportam vai sporta veidu masveidības stimulēšanu? Kā pilnveidot sporta nozares finansējuma praksi un ieviest jaunus finanšu instrumentus, kas veicinātu valsts un sporta organizāciju nosprausto mērķu izpildi? Kā veicināt sporta popularitāti dažādās vecuma grupās Latvijā? Kā kāpināt Latvijas izlašu konkurētspēju izlašu starptautiskā līmenī? Kad sports Latvijā kļūs par sastāvdaļu no plānveida preventīvas veselības aprūpes politikas? Kāds ir sporta nozares ekonomiskais potenciāls? Kā pilnvērtīgi izmantot sporta starpnozaru kapacitāti un kas tam ir nepieciešams? Atbildes meklējām kopā.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas skatīties arhīvu vai ievēro kādas citas tehniskas problēmas festivāla mājaslapā, droši vērsies pie mūsu tehniskā atbalsta - ar prieku palīdzēsim!
[email protected]

Līdzīgi pasākumi

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri