LOGO

Ja vēlaties izmantot Sarunu festivāla LAMPA logo, lūdzu, rakstiski saskaņojiet ar festivāla rīkotājiem: irina.kuznecova@fondsdots.lv 

Sarunu festivāla LAMPA logo

Zīmola stila grāmata.pdf
LOGO FAILI

Festivāla karte