Diskusija "Personības loma kultūras žurnālistikā"

30.06. 12:00 - 13:00

PROŽEKTORS skatuve

Apraksts:

Mēs visi zinām, kas bija Normunds Naumanis, un kas ir Dita Rietuma. Tie ir teju kā zīmoli un noteikta laikmeta iemiesojumi. Līdzīgi kā Valentīna Freimane. Bieži tieši tāpēc esam lasījuši viņu recenzijas un viedokļus, jo atpazīstam viņu vārdu. Kultūras žurnālistika teju līdzinās literatūrai, kurā darbus izvēlamies, balstoties uz "Autora" vārdu. Vai kultūras žurnālistika ir šāda personību žurnālistika, kuru nevar apgūt, neattīstot pašam savu erudīciju un rakstības stilu? Kā galu galā tikt pie izcilu personību intervijām? Un kā kultūras žurnālisti veido mūsu izpratni un spēju saprast, kas ir un kas nav kultūra un tās notikumi?