Diskusija"Aprites ekonomika - izaugsme vs neaugsme"

30.06. 14:00 - 15:30

Platforma KO-KĀ (Nr. 10)

Rīko:

Rīgas Tehniskā universitāte EIT Climate-KIC Hub Latvia

Apraksts:

Latvijas biznesa stratēģiskās izvēles šodien, lūkojoties pēc jauna produktivitātes un konkurētspējas modeļa. Vai viens no šī modeļa stūrakmeņiem ir aprites ekonomikas principu ieviešana un atbalstīšana? Vai Latvija ir gatava aprites ekonomikas iespējām un izaicinājumiem? Kāda ir praktizējošo tirgus dalībnieku pieredze un vai viņi saskata šo modeli kā inovācijas komercializēšanas dzenskrūvi? 
Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes, kas jādara šodien, lai Latvija būtu konkurentspējīga videi draudzīgu pieeju un risinājumu tirgū.

Piedalās:

Pasākumu vada: