Saruna "Korporatīvā atbildība un vide: eko vai šmeko? Kā informēt par savu zaļumu?”

30.06. 12:00 - 13:30

Platforma KO-KĀ (Nr. 10)

Rīko:

Rīgas Tehniskā universitāte EIT Climate-KIC Hub Latvia

Sadarbībā ar:

Ekodizaina kompetences centrs RTU Dizaina fabrika Latvijas vides aizsardzības fonds

Apraksts:

Apzinoties sava patēriņa ietekmi uz vidi, sabiedrībā aug pieprasījums pēc produktiem un pakalpojumiem, kas radīti videi saudzīgā veidā. Arī uzņēmēji, apzinoties savas darbības ietekmi, ievieš pasākumus, kas ļauj ražot efektīvāk, mazāk piesārņojoši, klimatam un patērētājiem draudzīgāk, ar mazāk kaitīgām vielām, neradot atkritumus. Ja ir tirgus pieprasījums pēc šādu uzņēmumu produktiem, tā ir zaļā gaisma arī citiem uzņēmumiem rīkoties atbildīgāk. Kā citi tirgus dalībnieki un patērētāji šādas preces un pakalpojumus var atpazīt? Veikalu plauktos un internetā teju ikviens ir “zaļš” vai vismaz izmanto zaļo krāsu: kā atšķirt eko no šmeko

Diskusija noris projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizstāšanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, No.LIFE14ENV/LV000174) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds. 

Piedalās:

Pasākumu vada: