Seminārs "Evolucionārā domāšana: cilvēka un sabiedrības attīstības integrālais modelis"

29.06. 12:30 - 13:45

DARBNĪCU telts

Rīko:

Hodos Institute Baltijas apcerīgās dzīves centrs

Apraksts:

Pasaule kļūst ārprātīgi sarežģīta. Mums ir arvien grūtāk orientēties jaunu un vecu kultūru, domāšanas sistēmu haosā, saprast citam citu pat vienas valsts robežās. Ir vajadzīgs jauns redzējums, lai iemācītos veidot konstruktīvu dialogu starp dažādu tautību, kultūru, domāšanas sistēmu, attīstības līmeņu cilvēkiem. Bez konfliktiem, bez šķelšanās, jauna paradigma, kas ved uz patiesu integrāciju. Evolucionārās domāšanas metavaloda ir Klēras Greivsas spirālveida dinamikas modelis un Kena Vilbera integrālā filozofija.

  • Kā atrast kopīgu valodu kristiešu konservatoram un Eiropas liberālam, latvietim un krievam, ateistam un ticīgajam?
  • Kā attīstīt savu pasaules redzējumu, lai tas būtu viengabalaināks, līdzcietīgāks, ietvertu dažādas perspektīvas?
  • Kā mums iemācīties būt cilvēcīgākiem un pārvarēt savus dzīvnieciskos instinktus?

Par to mēs runāsim evolucionārās domāšanas seminārā.

Seminārs krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Pasākumu vada: