Diskusija “Vēlēties vēlēt un izvēlēties”

29.06. 16:00 - 17:30

Riekstu kalns

Rīko:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbībā ar:

Vācijas Federālā Ārlietu ministrija Biedrība "Avantis"

Apraksts:

Jauniešu līdzdalība pilsoniskās līdzdalības procesos, tai skaitā vēlēšanās, visā Eiropā ir zema un šim skaitlim ir tendence samazināties. Jauniešu līdzdalības trūkums, savukārt, nosaka to, ka politiķi nevelta uzmanību jaunatnes jomas jautājumiem savās programmās. Jauniešu līdzdalība bieži vien sākas ar ģeogrāfiski tuvāko līdzdalību – pašvaldību vēlēšanām, bet ir vienlīdz nozīmīga gan lokālas, gan nacionālas, gan starptautiskas pilsoniskās līdzdalības procesos. Sagaidot šī gada vēlēšanas, domāsim, jautāsim un spriedīsim, balsosim par risinājumiem un soļiem, kas jāsper, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un savstarpēju uzticēšanos. Citi izaicinājumi, ar ko saskaras jaunieši šajā procesā, ir lēmuma pieņemšanas process, kritiskā domāšana un mediju pratība, kas ir saistīti ar iespēju uzticēties informācijas kanāliem, faktiem un lēmumu pieņemšanas procesam. Tādēļ sabiedrībai ir svarīgi mācēt uzticēties, ka jaunietis pieņem lēmumu izsvērti un pamatoti; savukārt jaunietim apzināties, ka katra balss ir iespēja veidot sabiedrības rītdienu. Pasākuma ietvaros vērtēsim gan esošo situāciju, gan definēsim vēlamo situāciju, gan runāsim par rīkiem, kā jauniešiem kļūt aktīvākiem, iesaistīties.

Piedalās:

Pasākumu vada: