Skola2030 diskusija "Pirmsskolēns - zinošs un laimīgs"

30.06. 18:00 - 19:30

Swedbank izglītības skatuve

Rīko:

Skola 2030

Apraksts:

Uzzini par gaidāmajām pārmaiņām pirmsskolas mācību saturā un pieejā, kuru mērķis ir dot iespēju bērniem pašiem jautāt, pētīt, meklēt atbildes un mācīties ar prieku. Dalies ar savu redzējumu par kvalitatīvas pirmsskolas izglītības kritērijiem, pirmsskolas un vecāku lomu bērnu mācīšanās atbalstam. 
Pirmsskolā bērniem ir īpaši svarīgi gūt daudzveidīgas darbības pieredzi – domāt kritiski un radoši, eksperimentēt, sadarboties, vienlaikus mācoties pamata prasmes tādās cilvēka darbībai svarīgās jomās kā, piemēram, valodas, pašizpausme mākslā, matemātika vai dabaszinātnes. 
Šajā sarunā Skola2030 eksperti stāstīs vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā pirmsskolā un kopā ar vecākiem un izglītības jomas profesionāļiem diskutēs par to, kas raksturo kvalitatīvu pirmsskolas izglītību un kā vecāki var atbalstīt bērnus viņu mācīšanās procesā - lai bērns mācītos ar prieku un justos šajā procesā svarīgs un mīlēts.

Piedalās: