Vēstures sestdienas skola "Okupācijas. Pretošanās."

30.06. 12:00 - 13:30

Cēsu izstāžu nams

Apraksts:

Politiķi rada mītus. Tie nogulsnējas sabiedrības vēsturiskajā atmiņā. Vēsture ir precīza zinātne. Vēstures zināšanas noenkuro mūsu nākotni. Zinātnieki parasti raksta monogrāfijas. Ar daudzām avotu norādēm. Sestdienas vēstures skolā viņi runās. Katrs izstāstīs savu īso stāstu. Tiesībvēsturnieks vai tiesībfilosofs kopsavilks laikmeta vēsturnieku stāstus, ierādot kā šie vēstures notikumi noteikuši nākotnes juridisko gultni.