Uzticēšanās recepte - atklātības un pilsoniskās brīvības loma

29.06. 16:00 - 17:30

Atklātības telts (Nr. 32)

Rīko:

Sabiedrība par atklātību – "Delna"

Sadarbībā ar:

Norvēģijas Karalistes vēstniecība

Apraksts:

Pētījumi apstiprina, ka aktīvai pilsoniskai sabiedrībai un atklātībai ir korelācija ne tikai ar lielāku uzticēšanos valdībai, bet arī mazāku korupcijas līmeni. 2018. gada aprīlī globālā alianse CIVICUS mainīja Latvijas pilsoniskās sabiedrības telpas vērtējumu no "atvērta" uz "sašaurināta", norādot uz ierobežojošu regulējumu un pieejamo resursu mazināšanos. Paralēli sabiedriskās domas aptauju rezultāti norāda uz tendenci, ka sabiedrības uzticēšanās lēmumu pieņēmējiem mazinās un 2017. gada beigās Saeimai uzticējās 14 %, bet valdībai 17 % iedzīvotāju. Nesenie korupcijas un finanšu slepenības skandāli no vienas puses uzticēšanos mazina, taču no otras - rada iespēju privātajam, valsts un nevalstiskajam sektoram sadarboties un meklēt labākos risinājumus tiesiskuma stiprināšanai, valsts ilgtspējīgai attīstībai un uzticēšanās atjaunošanai. Kā veicināt sabiedrības uzticēšanos varai, ja pilsoniskā brīvība tiek ierobežota?

Piedalās:

Pasākumu vada: