Meistarklase "Veidosim pašvaldības budžetu kopā: atklāti, godīgi un rēķinoties ar iedzīvotāju prioritātēm!"

29.06. 14:00 - 15:30

Atklātības telts (Nr. 32)

Rīko:

Domnīca PROVIDUS

Sadarbībā ar:

Sabiedrība par atklātību – "Delna"

Apraksts:

Līdzdalīgā budžetēšana (participatory budgeting) ir inovatīvs veids, kā iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības darbā, kā arī padarīt pašvaldības darbu atklātāku un godīgāku. Lai gan līdzdalīgā budžetēšana kā metode ir jauna, tā jau ir izmēģināta vairāk nekā 1500 pilsētās visā pasaulē. Parasti līdzdalīgās budžetēšanas process sastāv no šādiem soļiem: 1) iedzīvotāju pārstāvji izvēlas budžeta prioritātes; 2) konkrētāku priekšlikumu izstrāde, sadarbojoties iedzīvotājiem un ekspertiem; 3) pašvaldība īsteno tos priekšlikumus, kuriem saņemts vislielākais iedzīvotāju atbalsts. 

Meistarklases viesiem - pārstāvjiem no Igaunijas "e-Governance Academy" un Islandes organizācijas "Citizens Foundation" - ir plaša pieredze, iesaistot savu valstu iedzīvotājus pašvaldību budžetu izstrādē. Šīs organizācijas apmainīsies ar pieredzi un sniegs vērtīgus ieteikumus Latvijas auditorijai - īpaši gaidīti ir Latvijas pašvaldību deputāti un darbinieki, sabiedriskās organizācijas un aktīvisti. 

Piedalās: