Saruna “Psiholoģiskā noturība un hibrīdapdraudējums"

29.06. 20:00 - 21:30

Drošā telts

Rīko:

Aizsardzības ministrija

Sadarbībā ar:

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs

Apraksts:

Vēsturiskā atmiņa, sabiedrības polarizācija un ideoloģiskās atšķirības ir elementi, caur kuriem sabiedrībā iespējams radīt ievainojamību, galvenokārt izmantojot informācijas telpu. 
Savukārt psiholoģiskā noturība ir spēja reaģēt uz ārēju apdraudējumu un rīkoties adekvāti krīzes situācijās. Kāda ir mūsu psiholoģiskā noturība un cik noturīgi mēs esam pret provokācijām un uzbrukumiem publiskajā informācijas telpā? Kāda sabiedrības psiholoģiskai noturībai ir saistība ar attīstītu, izglītotu un aktīvu pilsonisko pozīciju un ticību savai valstij? 

Piedalās: