Uzticēšanās svari: cik ļoti tu uzticies valsts pārvaldei?

30.06. 10:00 - 19:30

Valsts kancelejas telts

Rīko:

Valsts kanceleja

Apraksts:

Uzticēšanās var kalpot kā iespēja mazināt administratīvo slogu. Dažādās kultūrās uz to raugās atšķirīgi. Daži saka: “Uzticēšanās ir svarīga, bet kontrole ir svarīgāka”, citi – “Kontrole ir svarīga, bet uzticēšanās ir lētāka”. Kāda ir situācija Latvijā? Situāciju izspēle ļaus noskaidrot, kurā svaru pusē – uzticēšanās vai kontroles – mūsu sabiedrība atrodas.