Diskusija “Cieņpilna dzīve. Tradīcijas. Izvēle.”

30.06. 14:00 - 15:30

Zviedru telts

Rīko:

Rīgas Ekonomikas augstskola

Sadarbībā ar:

Centrs MARTA

Apraksts:

Sabiedrībā bieži sastopama agresija un neiecietība, stigmatizējot un marginalizējot cietušās personas. Jāatzīst, ka sabiedrībā trūkst izpratnes par prostitūcijā iesaistīto personu patieso situāciju un prostitūciju kā manipulatīvu ekspluatācijas sistēmu. Arī politiķu vidū nav vērojama drosme virzīt seksuālās ekspluatācijas jautājumus politiskajā dienas kārtībā.

Šajā diskusijā iesaistītās puses – valsts institūciju pārstāvji, starptautiski eksperti, jomas profesionāļi un sabiedrības pārstāvji – veidos konstruktīvu dialogu tik nozīmīgajā un bieži vien neērtajā tematā, salīdzinot dažādu valstu pieejas jautājuma risināšanā: no Zviedrijas modeļa, kas līdz ar suteneriem un citiem ekspluatētājiem soda arī seksa pircējus, līdz Vācijas sistēmai, kas seksuālo ekspluatāciju atzīst par brīvprātīgu darba izvēli.

Diskusija angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Piedalās: