“LAMPA” - ♀ Iesildīsimies un turpināsim DJ meitenes pavadībā

29.06. 22:00 - 23:30

Zviedru telts

Rīko:

Rīgas Ekonomikas augstskola

Sadarbībā ar:

Centre for Media Studies at Stockholm School of Economics in Riga

Apraksts:

Tiesības piedalīties vēlēšanās sievietēm Latvijā ir bijušas jau kopš 1905. gada, tomēr daudzas citas šķietami pašsaprotamas tiesību formas šobrīd, 2018. gadā, joprojām raisa pretrunīgu sabiedrības attieksmi. Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca ar sieviešu ordinācijas atcelšanu, politiķi, kas nespēj vienoties par Stambulas konvencijas ratificēšanu, daļa sabiedrības, kas nosoda sievietes, kuras par galveno prioritāti izvirzījušas karjeru un dzīvesveidu, kas neatbilst tradicionālajiem priekšstatiem par ģimenes pavardu. Daudzām sievietēm bieži vien nav laika slimot vai parūpēties par sevi, sievietes baidās atzīties, ka viņām nodarīts pāri. Un tomēr mēs ik dienas satiekam arī ar dzīvi apmierinātas un pašpārliecinātas sievietes. Kā īsti ir būt sievietei Latvijā?

Piedalās: