Diskusija "Latvietis - politiskais: ārvalstu pieredze - politiskā prasīguma katalizators?"

29.06. 22:00 - 23:30

LATVIETIS 2.0 telts (Nr. 30)

Apraksts:

Dzīvojot ārvalstīs, iegūstam ne tikai jaunu kultūrvides, bet arī pārvaldības pieredzi. Latvieši diasporā arī paši iesaistās savu mītnes zemju politikā un iepazīst tās praksi, piemēram, regulāru kontaktu ar vēlētājiem neatkarīgi no vēlēšanu cikla. Starptautiskā Valūtas fonda pētījumā par emigrācijas ietekmi uz Austrumeiropas valstu ekonomiku secināts, ka arvien raksturīgākā jauniešu un kvalificētu jaunu profesionāļu aizbraukšana mazina arī demokrātiskās kontroles spēku izcelsmes zemēs, jo tieši šī cilvēku grupa vēsturiski ir prasīgākā un ar lielāko "revolucionāro potenciālu" (IMF, 2015). Kā ārvalstu politiskās kultūras pieredze ietekmē attieksmi pret Latvijas politiskajiem un pārvaldības standartiem, cilvēkiem atgriežoties Latvijā vai sekojot politikas norisēm attālināti? Kā diaspora un remigranti ietekmē politisko vidi Latvijā? Vai ir pamatoti, ka diasporai ir vēlēšanu tiesības arī ilgstošas prombūtnes laikā?