Diskusija "Ko nestāsta valsts kapitālsabiedrības?" jeb ne-finanšu informācijas atklāšana sabiedrībai

30.06. 14:00 - 15:30

Panākumu telts (Nr. 16)

Rīko:

JCI

Sadarbībā ar:

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma

Apraksts:

Pēc iestāšanās OECD Latvijas parlaments apņēmās sakārtot valsts kapitālsabiedrības, bet līdz šim esam runājuši tikai par to, kāda ir to finanšu ietekme un pārvaldības forma. Valsts kapitālsabiedrību loma ir stratēģiski nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai ne tikai finansiāli, no tām iegūstot dividendes, bet arī vērtējot to "ne-finanšu" jeb atbildīgas biznesa prakses esamību un ietekmi uz tautsaimniecības ilgtspēju. Kādu biznesa modeli piekopj uzņēmumi, kuru īpašnieki ir valsts? Vai tas ir ilgtspējīgs?  Vai to ietekme uz tautsaimniecības ilgtspēju ir atbilstoši novērtēta? Vai ar regulējumu, kas jau pastāv, pietiek? Ko iegūst sabiedrība?

Piedalās: