3x3 formula, kā prasmīgi vadīt un uzticēties savai komandai

30.06. 12:00 - 13:30

Panākumu telts (Nr. 16)

Rīko:

JCI

Sadarbībā ar:

Kintija Barloti

Apraksts:

Kas patiesībā ir uzticēšanās savai komandai?

Kāpēc tas ir tik būtiski, lai sasniegtu nospraustos mērķus un maksimālos biznesa rezultātus?

Kā uzklausīt komandu un reizē būt noteicējam pār situāciju?

Kāds ir vislabākais darbības plāns, lai komanda sasniegtu konkrēto rezultātu un gribētu sasniegt vēl vairāk?

Mēs runāsim un aktīvi darbosimies, lai "izkristalizētu" uzticēšanās/ietekmes sadarbības formas un jautājumus, kas ir būtiski komandas un vadītāja saskarsmē.