Simulācijas spēle "Kā jūtas tie, kuri bēg?"

30.06. 18:00 - 19:30

DARBNĪCU telts

Rīko:

Domnīca PROVIDUS

Sadarbībā ar:

Friedrich-Ebert-Stiftung Kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem"

Apraksts:

Simulācijas spēle, kurā politiķi, viedokļu līderi, valsts pārvaldes darbinieki, NVO pārstāvji pieņem lomas ar mērķi labāk izprast citu iesaistīto pušu perspektīvu sarunā par (ne)pieejamo atbalstu, vajadzībām un sabiedrības attieksmi. Simulācijas spēlē tiks izmantots iepriekš izstrādāts scenārijs, rūpīgi aprakstot katras personas profilu, nostāju un nozīmīgākos izaicinājumus, kā arī skaidri definējot problēmu, kas visiem iesaistītajiem dalībniekiem kopīgi jāatrisina. Piemēram, vai bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu ir nepieciešams atbalsts mājokļa nodrošināšanai. Kā nezināmā valstī jūtas kāds, kurš nupat ir pieredzējis kara briesmas un mērojis izaicinājumiem pilnu ceļu? Kādas ir viņa primārās vajadzības, kuru apmierināšanai nepieciešama palīdzība? Un no otras puses – kādi ir patvēruma meklētājus uzņemošas valsts pienākumi un kā to īstenošanu pamatot sabiedrībā, kurā valda nevienlīdzība un sašķeltība?

Pasākumu vada: