Platformas ManaBalss.lv iniciatīvu autoru pieredzes stāsti

30.06. 10:00 - 11:30

DARBNĪCU telts

Rīko:

ManaBalss.lv

Apraksts:

Platforma ManaBalss.lv ir tiešās demokrātijas instruments, kas piedāvā pilsoņiem iesniegt un parakstīt iniciatīvas, tādējādi mainot likumdošanu Latvijā un veicinot sabiedrības līdzdalību. To, vai platforma ir efektīvs rīks, kā ietekmēt politiku Latvijā, apspriedīsim sarunā ar iniciatīvu autoriem. Lai saruna būtu daudzpusīgāka, piedalīsies gan tie autori, kam ir izdevies mainīt likumus, gan tie, kas ir ceļā uz to, kā arī autori, kuriem tas nav vēl izdevies. Vai sabiedrībai ir iespējas mainīt likumdošanu Latvijā? Kas ir ManaBalss.lv un kā tā darbojas? Kā veiksmīgāk iesniegt iniciatīvu un savākt nepieciešamos 10 000 parakstus? Ko darīt, ja iniciatīva tomēr nesasniedz cerētos rezultātus? Šos un vēl citus praktiskus jautājumus pārrunās gan iniciatīvu autori, gan ManaBalss.lv pārstāvji.

Piedalās:

Pasākumu vada: