Mītu atmaskošana "Nebrīva "Brīvā" izvēle"

29.06. 14:00 - 15:30

DARBNĪCU telts

Rīko:

Centrs MARTA

Apraksts:

Runājot par prostitūciju, ikviena saruna atduras pret apgalvojumu par sieviešu “brīvo izvēli” - par viņu brīvās gribas izpausmi un viņu tiesībām lemt par savu ķermeni. Brīvā izvēle – pārdot sevi, savu ķermeni. Kas ir “brīvības” izpratne šajā jautājumā par “brīvo izvēli”? 
Skatoties no sievietes un viņas tiesību aizsardzības puses, mēs nevaram runāt par seksa pirkšanu, nerunājot par izvēles brīvību, vardarbību un dzimtes lomām sabiedrībā. Kurš šodien pēc brīvas gribas izvēlēsies sevi pārdot?  Izvēle ir brīva tad, ja tā ir brīva no aizspriedumiem, vardarbības, vainas apziņas, ekonomiskas atkarības, pieņemot šādu lēmumu. 9 no 10 prostitūcijā iesaistītajām sievietēm vēlas ’iziet’ no prostitūcijas, bet sociālās vides, vardarbības, atkarību veicinošo vielu un ekonomiskās atkarības dēļ to nevar izdarīt. Kādēļ viņas vispār ir sākušas sevi pārdot? Iemesli ir dažādi: sociālā vide - „draudzene pierunāja”; vardarbības sekas – “kopš bērnības tiku izmantota”; smaga ģimenes krīze – “paliku viena ar bērniem, un kaut kā jānodrošina iztika”.  Ne visiem ir tāds sociālā un finansiālā atbalsta tīkls, kas palīdz izdarīt izvēli par labu tam, ko patiešām vēlos, nevis tam, ko iesaka kāds cits.
Seksa pārdošanai un pirkšanai ir vēl viens ļoti būtisks aspekts – vara un tai līdzi nākošā vardarbība.