Saruna "Sabiedrības fiskālā atbildība un valsts parāds"

29.06. 12:30 - 13:45

DOTS skatuve

Rīko:

Fiskālās disciplīnas padome

Apraksts:

Valsts parāds. Kā un kāpēc rodas valsts parāds? Kas no pakalpojumiem jānodrošina valstij? Kādas sociālās grupas/interešu grupas ir prioritāras valsts budžetā? Kā vēsturiski noritējusi pāreja līdz mūsdienu izpratnei par labklājības un vienlīdzīgu iespēju valsti? Vai vēlamies kaut ko mainīt? Ko konkrēti gribam savādāk, kādus pakalpojumus? No kā esam gatavi atteikties? Kāda ir nodokļu loma fiskālās atbildības un valsts parāda jautājumā?
Sarunās kopā sapratīsim, ka katrs priekšlikums kaut ko nozīmē arī finanšu izteiksmē un vai visas vēlmes būtu jāatrisina valsts budžetam? 
Ar piemēriem rēķināsim gan nodokļu palielināšanas/samazināšanas "cenu" valsts budžeta ieņēmumu pusē, gan arī kāda jauna pasākuma/pakalpojuma "cenu" valsts budžeta izdevumu pusē, un kā no šīm izmaiņām mainās arī valsts parāds. Diskutēsim, ko nozīmē deficīts valsts parādam.

Piedalās:

Pasākumu vada: