Diskusija "Stambulas konvencija Latvijā - kam un kāpēc no tās bail?"

29.06. 12:30 - 13:45

UZZIBSNĪ skatuve

Rīko:

Arturs Šulcs

Sadarbībā ar:

Dace Kavasa

Apraksts:

Vardarbības novēršana ir nozīmīgs faktors, lai sekmētu harmonisku un cieņpilnu dzīvi cilvēkam, demokrātisku un atvērtu sabiedrību, kā arī lai pasargātu sabiedrības viegli ievainojamās grupas (bērnus, jauniešus, sievietes, minoritātes u.c.) no dažādiem veselības un citiem sociāliem riskiem. 
Tādēļ Latvija ir pievienojusies Eiropas Padomes konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija). Stambulas konvencijas ratifikācijai Latvijā pretojas atsevišķas grupas un indivīdi, kuriem katram ir savi iemesli tādai rīcībai.
Diskusijā mēs analizēsim bailes un citus motīvus, kādēļ daži nevēlas šīs konvencijas ratifikāciju. 
Diskusijā pieskarsimies mūsu sabiedrības slēptajām un sāpīgajām dzīves pusēm.