Amatas novada pieredzes stāsti "Kvalitatīvas izglītības iespējas laukos"

30.06. 10:00 - 11:30

Swedbank izglītības skatuve

Apraksts:

Drabešu Jaunās skolas direktore Kristīne Paisuma runās par humānisma principu skolā, kas ir cilvēkcentrēts, individualizēts izglītības satura apguves process, kas rada iespēju attīstīties un pilnveidoties visām iesaistītajām pusēm: skolēnam, skolotājam, vecākiem un darbiniekiem un par alternatīvo izglītību.
Inta Blūma, biedrības "Sirds Ceļš" dibinātāja, Vidzemes Retrītu Centra vadītāja, diskutēs par to, vai bērnam, kas ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, tiek jautāts, kādā skolā viņš vēlas iet un vai viņš vispār vēlas iet skolā? Kādas iespējas ir bērniem, kuru iekšējā pasaule pieprasa pavisam ko citu? Kādi procesi patlaban notiek sabiedrībā, saistībā ar bērnu izglītošanu tieši lauku reģionu kontekstā? 
Rita Bukovska, Spāres internātpamatskolas direktore aicinās uz sarunu par to, vai  bērni ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir integrējami vispārizglītojošo skolu klasēs, vai sociālā un ekonomiskā situācija valstī nodrošina vecākiem, kuriem ir bērni ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem, iespēju pilnvērtīgi strādāt un veltīt laiku ģimenei, kā arī aktuāliem jautājumiem.