Lasu - tātad domāju. Literatūra kā pamats sarunai par sevi un pasauli

29.06. 14:00 - 15:30

Swedbank izglītības skatuve

Rīko:

Apgāds Mansards

Apraksts:

Lasīšana, domāšana par literatūru, kā arī rakstīšana var palīdzēt, pirmkārt, filtrēt informāciju un atklāt vērtības, otrkārt, izturēt likteņa pārbaudījumus, treškārt, dzīvot interesanti. 

Laba literatūras stunda noder arī veselīgai demokrātijai. Kā veidot literatūras stundas tā, lai tās būtu forums, kurā mācīties izzināt sevi un pasauli, iedziļināties savās un citu domās un sajūtās, visbeidzot arī sarunāties un veidot saikni citam ar citu? Ko lasīšana nozīmē mūsdienu jauniešiem mūsdienu skolā?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, Rīgas Juglas vidusskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni aicina uz atvērto literatūras stundu, kurā gan pastrādāsim ar tekstu, gan runāsim par literatūras vietu mūsdienīgā skolā.