Saruna "Kā BŪT energoefektīvam ikdienā?"

30.06. 10:00 - 11:30

SPULDZE skatuve

Apraksts:

Šodien aizvien lielāku vērību piešķir energoefektivitātei, izzinot, ko tā iekļauj un kādi ir ieguvumi, piekopjot energoefektīvus paradumus. Daļai mājsaimniecību tas ir aktuāli, tās eksperimentē un apzina sev atbilstošākos paņēmienus, kā būt atbildīgiem pret enerģijas patēriņu. Savukārt daļa sabiedrības nezina vai nevēlas zināt, kā ar ikdienas paradumu maiņu var ietaupīt energoresursus un samazināt izdevumus. Rosināsim diskusiju par jautājumiem:
• Kāpēc ir svarīgi domāt par energoefektivitāti?
• Vai energoefektivitāte mājsaimniecībā var būt interesanta un aizraujoša visām paaudzēm?
• Cik liels spēks ir ikdienas paradumiem - kā neliela to maiņa ietekmē energoresursu patēriņu un izdevumus?
• Kādi ir šķēršļi energoefektīvu paradumu aktīvākai piekopšanai ikdienā?