Saruna "Ja bibliotēkas nepastāvētu, vai kāds tās izgudrotu?"

30.06. 12:00 - 13:30

APGAISMO skatuve

Rīko:

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Apraksts:

Laiki mainās un tiem līdzi mainās arī bibliotēkas, pārtopot no ekskluzīvām informācijas iegūšanas vietām par kultūras un izglītības centriem visplašākajā nozīmē. Šobrīd mēs pavadām būtisku ikdienas daļu virtuālajā pasaulē, tāpēc arvien svarīgāka kļūst klātienes saskarsme. Vai tā kļūs par jauno bibliotēku lomu? Vai bibliotēku tradicionālā misija - nodrošinot vienlīdzīgu uzticamas informācijas iegūšanu – vēl ir aktuāla? Vai bibliotēka būs primāri kultūras, izglītības vai sociālā iestāde? Vai bibliotēkas būs vajadzīgas arī pēc 50 gadiem, un ja jā – kādas būs to funkcijas, un vai tās vēl sauks par bibliotēkām?

Piedalās: