Saruna "Uzticēšanās krīze rietumos?"

30.06. 16:00 - 17:30

DOTS skatuve

Rīko:

DELFI Rīgas Laiks

Apraksts:

Gan no iekšpuses, gan no ārpuses rietumu sabiedrībā darbojas faktori, kas pārtiek no neuzticēšanās vairošanas. Pēdējo gadu laikā šo faktoru ietekme ir izraisījusi fundamentālas plaisas, taču, iespējams, šis vispārpieņemtais skatījums uz uzticēšanās krīzi rietumos nav nekas vairāk kā neizglītotu žurnālistu izdomājums. Sarunas organizētāji cer, ka tās dalībnieki spēs šo situāciju ne tikai ieraudzīt no citas puses, bet arī noskaidros uzticēšanās jēdziena aprises un robežas.

Pasākums angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Piedalās:

Pasākumu vada: