Diskusija "PROTI(ES) VĒLĒT!"

29.06. 16:00 - 17:30

APGAISMO skatuve

Rīko:

Latvijas Republikas tiesībsargs

Apraksts:

Satversmē ir nostiprinātas vispāratzītas un tradicionālas pilsoņu līdzdalības formas – vēlēt un tikt ievēlētam.
Noskaidrosim, kas motivē jauniešus piedalīties vēlēšanās un kādi faktori izšķir viņu izvēli. Satversmes 8. un 101. pants, kuros ir nostiprinātas indivīdam garantētās vēlēšanu tiesības, ir aktīvās pilsoniskās līdzdalības forma, kuras valstij būtu pienākums iemācīt izmantot tikpat atbildīgi kā ceļu satiksmes noteikumus autovadītāja apliecības saņemšanai. Diskusijā meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā tiek apgūta vēlēšanu pratība vispārējās izglītības sistēmas ietvaros? Cik atbildīgi valsts mērogā mēs pieejam vēlēšanu pratības apguvei? Vai sabiedrībā ir pieprasījums pēc vēlēšanu pratības apguves? Dalība vēlēšanās no 16 gadu vecuma: “jā” vai “nē”? Kā nodrošināt aktīvāku jaunās paaudzes iesaisti vēlēšanu procesā?

Piedalās:

Pasākumu vada: