Saruna “Vai zivs pūst no galvas?”

30.06. 16:00 - 17:30

Swedbank izglītības skatuve

Rīko:

Oskars Kaulēns

Sadarbībā ar:

Agita Zariņa

Apraksts:

Izglītības iestādēs, līdzīgi kā ikvienā uzņēmumā vai valsts pārvaldes iestādē, ir nepieciešami kompetenti, motivēti un ambiciozi līderi, kuriem ir stratēģisks redzējums par viņu pārvaldītās iestādes turpmāko attīstību. Taču jauni, spējīgi Latvijas augstskolu absolventi neraujas kļūt par skolu vadītājiem – kāds skolas vadīšanā nesaskata perspektīvu savai profesionālajai izaugsmei, kāds nevēlas uzņemties atbildību, ko pieprasa skolas direktora amats, savukārt citi norāda uz birokrātiskiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras skolu vadītāji, darbojoties Latvijas izglītības sistēmā. 

Pasākuma laikā vēlamies uzrunāt vairākus esošos vai bijušos skolu direktorus, lai viņi dalītos savā pieredzē, kāpēc viņi ir izvēlējušies kļūt par skolu vadītājiem, kādus ieguvumus viņi saskata savai profesionālajai izaugsmei skolas direktora amatā un ar kādiem ierobežojumiem viņi sakaras savā ikdienā, veicot skolas vadītāja pienākumus Latvijā.

Piedalās:

Pasākumu vada: