Pieredzes stāsti un diskusija "Brīvprātīgi cietumā: sabiedrības iesaiste ieslodzīto atbalstam"

30.06. 18:00 - 19:30

STARO skatuve

Rīko:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001)

Sadarbībā ar:

Valsts probācijas dienests

Apraksts:

Aizvien lielāku popularitāti Latvijā gūst brīvprātīgo darbs ar cilvēkiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, tostarp ar ieslodzītajiem, palīdzot viņiem mainīties, sniedzot atbalstu un iedrošinājumu. Tas norāda uz izmaiņām sabiedrības skatījumā uz ieslodzītajiem, soda mērķi un likumpārkāpējiem kā sabiedrības daļu. Pasākumā piedalās brīvprātīgie, kas stāsta, kāpēc viņi sāka strādāt cietumā, kā mainījās viņu viedoklis par ieslodzītajiem, kā attiecas pret viņu darbu paziņas un ģimene. Diskusijas tēma ir sabiedrības loma likumpārkāpēja uzvedības izmaiņai. Jautājumi: kā mēs raugāmies uz cietumu? Kā vietu, kur atriebjamies par noziegumu? Varbūt kā skolu vai slimnīcu? Ko brīvprātīgais ieslodzījuma vietās var paveikt sabiedrības drošības stiprināšanai?
Pasākumā uzsvars, piesaistot atsevišķus brīvprātīgos, tiks likts uz brīvprātīgo sniegumu, viņu viedokli, sabiedrības ieguvumiem.

Piedalās:

Pasākumu vada: