Paneļdiskusija "RADI ARĪ*TU JAUNIETIM", radošās darbnīcas: grafiti un ielu vingrotāji

29.06. 16:00 - 17:30

STARO skatuve

Rīko:

Biedrība "VSS-Artemīda"

Sadarbībā ar:

Biedrība "Street Warriors" RA.DU Ikšķiles novada pašvaldība

Apraksts:

Mēs, pieaugušie, esam tie, kuri RADA jauniešiem apstākļus, RADA jauniešiem iespējas, RADA jauniešiem RĪTU jeb RĪTDIENU. Bērnu un jauniešu izdarītie likumpārkāpumi ir kā radars, kas norāda uz sabiedrībā pastāvošām sociālām, ekonomiskām un politiskām problēmām. Aprūpes trūkums, vecāku un citu pieaugušo vienaldzība, nevēlēšanās saprast un apmierināt bērna vajadzības noved viņu līdz likumpārkāpuma izdarīšanai. Pētījumā "Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā - likumpārkāpumu prevencija", norādīts - "bērna uzvedība norāda, ka konkrētā bērna tiesības jau iepriekš tikušas pārkāptas un viņa intereses kādā brīdī nav ievērotas vai palikušas novārtā”.

Diskusijas laikā “urbsimies tēmā”, lai saprastu esošo situāciju un kopā RADĪTU vismaz 5 ieteikumus un idejas, ko MĒS darīsim situācijas uzlabošanai.

PIEDALĪSIES: jaunieši, policists, mamma, politologs, tētis, skolotājs, TU, jo TU radi RĪTU bērnam un jaunietim 
 

Piedalās:

Pasākumu vada: