Paneļdiskusija “Kā valsts tiesiskuma laivai neuzskriet klintīm?”

29.06. 14:00 - 15:30

STARO skatuve

Apraksts:

Šis nav stāsts tikai par tiesu varu, bet par mums visiem, kas esam vienā tiesiskuma laivā, kuru reizēm sašūpo nemierīgi ūdeņi, arī mediji, tiesu sistēmai piederīgas personas, lietu dalībnieki. Ikviens lietas dalībnieks ir tiesas nolēmuma “līdzdalībnieks”. Kāda ir tiesu sistēmai piederīgo personu līdzatbildība – par lietu iznākumu, nolēmumu kvalitāti un saprātīgu procesuālo termiņu ievērošanu? Runāsim par sacīkstes principa un tiesību izmantošanas kultūru. Tam jābūt ar vienotu mērķi – nodrošināt taisnīgu lietas atrisinājumu. Kā panākt savlaicīgus spriedumus? Vai sods pilda arī preventīvo funkciju?
Tiesneši ir gatavi uzklausīt, ko cilvēki vēlētos uzzināt par tiesu. Apgabaltiesu tiesneši izteiks savus priekšlikumus, kā iespējams pilnveidot sabiedrības zināšanas par tiesu darbu un tiesvedībām, un labprāt gaidīs atgriezenisko saiti no auditorijas.