Rasmus Filips Geks

Rasmus Filips Geks

PROVIDUS jaunākais pētnieks migrācijas un integrācijas jomā

PROVIDUS jaunākais pētnieks migrācijas un integrācijas jomā, šobrīd iesaistīts vairākos starptautiskos pētījumos ar mērķi uzlabot patvēruma meklētāju integrācijas politiku Latvijā un novērst pret jauniebraucējiem vērstu diskrimināciju. Rasmuss ir pieredzējis arī ekonomikas un politikas jautājumu pētniecībā - viņš ir ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un iesaistījies politikas veidošanā kā eksperts Konkurences padomē. Papildus tam Rasmuss aktīvi iesaistās debašu kultūras veidošanā Latvijā, un kā organizācijas “Quo tu domā” valdes loceklis viņš vada darbnīcas par argumentāciju un kritisko domāšanu, kā arī piedalās izglītības projektu īstenošanā.