Atpakaļ

Ojārs Lāms

Literatūrzinātnieks, Latvijas Universitātes profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē

Prof., Dr.philol. Ojārs Lāms ir literatūrzinātnieks un klasiskais filologs. Pētniecības lauka aktuālās dimensijas ir gastropoētika, neolatinitāte, latviešu diasporas un transnacionālā / starpkultūru literatūra.
Strādā Latvijas Universitātē par profesoru salīdzināmajā literatūrzinātnē un par viesprofesoru retorikā Nacionālās Aizsardzības akadēmijā, Ir vadošais pētnieks LZP FLPP projektā "Gastropētika. Nacionālais aspekts.." un vada LZP FLPP projektu "Riga Literata.."" Abi projekti tiek īstenoti Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē.
Studējis latvistiku un klasisko filoloģiju Latvijas Universitātē, papildinājies Turku Universitātē, Atēnu Universitātē, Tesalonīkes Universitātē, Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā (Olimpija). Strādājis par vieslektoru Minsteres Universitātē.
Tulkojis un rediģējis antīkos literatūrteorētiskos avotus (Aristotelis "Poētika", "Rētorika", Longīns "Par cildeno"), tulkojis arī neolatīnisko Rīgas dzejnieku Salomonu Frenceli un vairākus jaungrieķu dzejniekus.
Pētījumi par latviešu eposu, antīkās kultūras recepciju, feminismu, neolatinitāti, diasporas literatūru un citiem jautājumiem publicēti latviešu, angļu, vācu, somu valodās.
Ojārs Lāms
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri