Atpakaļ

Valērijs Skribans

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta vadošais pētnieks, procesu imitācijas un modelēšanas eksperts

Valērijs Skribans, Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks, asociētais profesors, profesionālais ekonomists. 2006.gadā ir ieguvis doktora grādu ekonomikā (Dr.oec.) par ekonomiski- matemātisko metožu pilnveidošanu. Specializācija - sistemdinamikas modelēšana, sociāl-ekonomisko procesu imitacija. Pec LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma pilnveidoja Latvijā pielietoto Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas modeli, t.sk. izstrādājot un untegrējot tājā starptautiskās migrācijas novertēsanas bloku.Ir vairāku ekonomiski - matematisko modeļu autors, autors vairāk nekā 100 zinātniskām publikācijām, ieskaitot 3 grāmatas.
Valērijs Skribans
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri