Roberts Ķīlis

Roberts Ķīlis

Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorijas līdzīpašnieks un vecākais pētnieks

Roberts Ķīlis ir sociālantropologs ar Kembridžas universitātes maģistra un doktora grādiem, kopš 1994. gada bijis Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā pasniedzējs. Pieredzējis lietišķos pētījumos un konsultāciju organizēšānā. Bijis Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas vadītājs un LR Izglītības un zinātnes ministrs, Latvijas ilgtermiņa stratēģijas Latvija 2030 galvenais redaktors. Ilga pieredze pieaugušo apmācībā dažādās valstīs. Pēdējo gadu pētnieciskās un konsultācijas fokuss ir uzvedības ekonomikas pielietojums biznesa praksē un organizāciju maiņas procesos. Ilgi bijis arī tālākizglītības pasniedzējs ar kursiem Baltijā, Zviedrijā, Krievijā un Baltkrievijā.