Atpakaļ

Zane Broka

RTU Enerģētikas institūta pētniece

Zane nodarbojas ar praktiskiem pētījumiem enerģētikā, kas galvenokārt vērsti uz dažādu energosistēmas un elektroenerģijas tirgus darbības aspektu optimizāciju. Piedalās gan starptautiska, gan nacionāla mēroga pētījumos, tostarp sadarbībā ar vadošajiem enerģētikas nozares dalībniekiem un politikas veidotājiem (piemēram, AS “Augstsprieguma tīkls”, Ekonomikas ministrija, AS “Latvenergo” u. c.). Šobrīd ir zinātnes doktora grāda pretendente Rīgas Tehniskajā universitātē (promocijas darba “Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos” aizstāvēšana plānota 2020. gadā).

Pasākumu ieraksti

Zane Broka
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri