Jānis Lielpēteris

Jānis Lielpēteris

LTRK Politikas daļas Direktora vietnieks un Latvijas Mediju ētikas padome valdes priekšsēdētājs

Jānis Lielpēteris pārstāvēs nevalstisko sektoru, paužot viedokli par administratīvo slogu saistībā ar nesakārtotību valsts e-sistēmās, un vajadzību pēc sistēmu digitalizācijas.