Informācija divu dienu programmas rīkotājiem

FESTIVĀLA NORISE

2024. gada 5. – 6. jūlijā Cēsīs

Festivāla skatuves atradīsies Cēsu pils parkā un blakus esošajā Cēsu pils laukumā un Maija parkā.

LAMPA atgriežas pie sava klasiskā formāta, sarunām un pasākumiem norisinoties lielākoties klātienē – līdz ar to tikai daļa no festivāla pasākumiem būs skatāmi festivāla mājaslapā, sociālajos tīklos un populārākajos Latvijas ziņu portālos.

DALĪBAS NOTEIKUMI

Pirms pieteikšanas aicinām iepazīties ar LAMPAS dalības principiem.

Divu dienu programmas un divu dienu aktivitātes rīkotāji iekārto savas norises vietas, tai skaitā nodrošinot telti vai skatuvi, kā arī tehnisko aprīkojumu un krēslus auditorijai. LAMPAS komanda parūpējas par elektrības pievadi jūsu norises vietai un kopējo festivāla nodrošinājumu un atmosfēru.

 • Divu dienu programmas rīkotāji savās norises vietās var rīkot līdz 10 pasākumiem, bet katra pasākuma ilgums un sākuma laiks ir rīkotāja ziņā (festivāla norises laiki: 5. jūlijā 12.30 – 0.00 un 6. jūlijā 11.00 – 21.00). Rīkotājs izstrādā ikkatra pasākuma saturu, formātu un scenāriju, kā arī izvēlas un uzaicina dalībniekus vai runātājus, nodrošinot viņu nokļušanu uz festivālu. 
 • Divu dienu aktivitātes rīkotāji savās norises vietās organizē nepastarpinātas sarunas, izzinošas un iesaistošas aktivitātes abu festivāla dienu garumā. Kopējais norises vietas izmērs nepārsniedz 20 m2 (ja tiek izmantota telts, tās izmērs nevar pārsniegt 9m2 no kopējās atļautās teritorijas), un tajā nedrīkst lietot skaņu pastiprinošās iekārtas, kā arī rīkot diskusijas, lekcijas, kuru norises sākums ir konkrētā laikā. 

Lietas, kas jāņem vērā, piesakot divu dienu programmu:

 • Divu dienu programmu vai divu dienu aktivitāti var pieteikt kā organizācijas, tā arī indivīdi. Īpaši novērtēsim, ja jau pieteikumā norādīsiet sadarbības partnerus ar kuriem kopā īstenosiet programmu. 
 • Lai saglabātu festivāla politisko neitralitāti, partiju dalībai konkursā ir papildu nosacījums, proti, jāpiesakās un konkurss jāiztur vismaz 3 politiskajām partijām. Ja kvalitatīvu politisko partiju pieteikumu skaits ir mazāks par 3, tiek atteikts visām.
 • Div dienu programmas rīkotājiem pieteikumā ir jāapraksta programmas ideja un izvēlētie pasākumu formāti, taču ne katrs pasākums atsevišķi. Savukārt divi dienu aktivitātes rīkotāji pieteikumā apraksta abu dienu laikā plānoto norisi.
 • Tēmas izvēlē nekādu ierobežojumu nav, tomēr vēlamies, lai desmitais festivāls ir vieta, kur visi kopā varam sapņot lielus sapņus, izvirzīt drosmīgus mērķus un runāt par darāmajiem darbiem, lai gūtu spēku un apņēmību savai un Latvijas izaugsmei.
 • Ja pasākums norisināsies svešvalodā – būs jāparūpējas par tulkojumu latviešu valodā, lai nodrošinātu iespēju visiem piedalīties sarunā.
 • Divu dienu programmas rīkotāju skaits ir ierobežots, tāpēc visi pieteicēji piedalās konkursā.
 • Divu dienu programmas pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 29. februārim plkst. 23.59.
 • Visus pieteikumus izvērtēs festivāla rīkotāji: Fonds atvērtai sabiedrībai DOTSSwedbank Latvijareklāmas aģentūra “Armadillo”komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”Cēsu novada pašvaldība un “British Council” pārstāvniecība Latvijā. 
 • Visi pieteicēji tiks informēti par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā 2024. gada 28. martā.

Kā vērtējam pieteikumus un veidojam festivāla programmu?

Veidojot festivāla programmu, vienmēr lielu uzmanību pievēršam tam, lai LAMPĀ izskan dažādas tēmas, pasākumu formāts pēc iespējas ir daudzveidīgs, bet pasākumu rīkotāji pārstāv dažādas sabiedrības grupas. 

Ņemot vērā ierobežotu pasākumu skaitu, šogad, jau piesakot programmu, aicinām sadarboties ar citām organizācijām un tās norādīt pieteikumā.

Taču svarīgāk par visu ir saturs un iesniegtā pieteikuma kvalitāte, proti, pasākuma apraksts un izvirzītais mērķis. Aicinām rakstīt īsi un kodolīgi, kā arī atgādinām, ka reklāmai LAMPĀ nav vietas – tikai sabiedriskā labuma saturam.

Visus pieteikumus izvērtēs festivāla rīkotāji: Fonds atvērtai sabiedrībai DOTSSwedbank Latvijareklāmas aģentūra “Armadillo”komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”Cēsu novada pašvaldība un “British Council” pārstāvniecība Latvijā. 

VAI PAR PASĀKUMU RĪKOŠANU FESTIVĀLĀ IR JĀMAKSĀ?

Ieeja apmeklētājiem festivālā ir bez maksas, līdz ar to festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem. Līdzmaksājuma lielums ir atkarīgs no pieteicēja juridiskās formas.

Divu dienu aktivitāte (9m2 telts un kopējā teritorija ne vairāk kā 20m2):

 • Indivīdiem, biedrībām, nodibinājumiem un sociālajiem uzņēmumiem līdzmaksājums ir EUR 750 + PVN, ja paši nodrošina telti vai EUR 1100 + PVN, ja to nodrošina festivāls. 
 • Pārējiem pieteicējiem (uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm, augstskolām u.c.) līdzmaksājums ir EUR 2000 + PVN, ja telti nodrošina paši vai EUR 2350 + PVN, ja to nodrošina festivāls.

Divu dienu pasākumu programma (maksimums 10 pasākumi):

 • Indivīdiem, biedrībām, nodibinājumiem un sociālajiem uzņēmumiem līdzmaksājums ir EUR 150 + PVN par pasākumu. 
 • Pārējiem pieteicējiem (uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm, augstskolām u.c.) līdzmaksājums ir EUR 350 + PVN par pasākumu. 

Līdzmaksājumā ietilpst elektropadeve 2kW apjomā. Ja jūsu norises vietai būs nepieciešama lielāka elektrības jauda, par to būs iespējams vienoties atbilstoši festivāla cenrādim.

IESPĒJA PRETENDĒT UZ BEZMAKSAS DALĪBU

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā ierobežotu skaitu vietu bezmaksas dalībai indivīdiembiedrībām, nodibinājumiem un sociālajiem uzņēmumiem. Pieteikumā būs jāatzīmē, ka vēlaties, lai Fonds atvērtai sabiedrībai  DOTS izvērtē jūsu pieteikumu bezmaksas dalībai.

Ja vēlaties ar mums konsultēties pirms pieteikuma iesniegšanas, sazinieties ar LAMPAS programmas kuratori Egitu Prāmu: [email protected]. Plašāku informāciju gūt var noskatoties semināru “Pasākumu rīkošana LAMPĀ 2023: viss, kas tev jāzina”.