Back

Ilze Vergina

Smiltenes Vidusskolas direktore, Smiltenes novada domes deputāte

Vadītāja, kas virza savu kolektīvu caur vērtību prizmu. Rada veselīgu, atbalstošu izaugsmes pamatu savā izglītības iestādē. Sava novada attīstīšanai velta laiku iedziļinoties un izvērtējot labākos kopienas iesaistes scenārijus ilgtermiņā.
Ilze Vergina
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners