Back

Katerīna Kapdeville (Catherine Capdeville)

Head of Healthcare department at “Innovation Norway”

Katerīna Kapdeville vada veselības aprūpes nodaļu Norvēģijas valsts institūcija “Innovation Norway” , koncentrējoties uz Norvēģijas veselības tehnoloģiju un biotehnoloģiju industriju. Viņai ir ilga vadošā pieredze veselības aprūpes nozarē, galvenokārt jautājumos par medicīnas ierīcēm un in-Vitro diagnostikas nozarēm. Viņai ir veselības aprūpes grāds IFSI Xavier Arnozan Francijā un uzņēmējdarbības un vadības grāds IESE Biznesa skolā Barselonā un Ņujorkā.
Katerīna Kapdeville (Catherine Capdeville)
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners