Back

Drosmes Māja

Jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centrs strauji augošās “zināšanu jūdzes” teritorijā.

Events in English

Drosmes Māja
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners