Back

Zero Waste Latvija

Zero Waste Latvija - transformējoša kustība, organizācij un sabiedrības daļa, kuras galvenie mērķi ir veidot un atbalstīt videi draudzīgas alternatīvas ieradumiem, pakalpojumiem un precēm, un veicināt to pārņemšanu plašākā sabiedrībā; popularizēt bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas principus, kā arī sniegt atbalstu tiem, kas vēlas īstenot un veicināt bezatkritumu prakses.
Zero Waste Latvija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners